Beboere

 

Vi tilbyder rammer, der giver beboerne mulighed for at deltage aktivt i eget liv, og den enkelte beboer støttes til at få en struktureret hverdag ud fra den enkeltes ønsker og behov. I den forbindelse  samarbejder vi med aktivitetscentre,  for yderligere at strukturerer hverdagen, og  øge beboerne mulighed for  indflydelse på egen tilværelse.

Da mange af vores beboere har et massivt alkoholdmisbrug og stadig væk har et forbrug tager vi udgangspunkt i den aktuelle beboeres individuelle behov vedrørende dette.