Udflugter

Her på Helenes Minde ser vi det som en essentiel og meningsfuld opgave at understøtte beboernes sociale kompetancer. Herunder muligheden for "at komme omkring og have kontakt med andre" og "at være aktiv i hverdagen".

At tage på ture/udflugter er en integreret del af hverdagen hos os. Vores erfaring er, at disse ture, hvor beboerne har mulighed for at få oplevelser, der rækker ud over dagligdagen, stimulerer livskvaliteten positivt for den enkelte.

Ligeledes understøttes relationen beboerne imellem og det kan således bidrage positivt til følelsen af fællesskab og dermed forøge udbyttet af det daglige sociale samvær og følelsen af "at høre til".